Ще бъде създадена „Младежка банка” в Бургас

Ще бъде създадена „Младежка банка”  в Бургас

                               

До края на ноември в Бургас ще бъде реализиран проектът „Младежка банка”  от „Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас”, с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по Програма „Развитие на обществените фондации в България“ и с финансовата помощ на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ и Фондация „Америка за България“.

Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).

Младежка банка – Бургас ще се превърне в уникален инструмент, който ще даде възможност на младите хора да реализират свои идеи, инициативи и проекти, както и да придобият ключови знания и умения за работа по проекти, тяхното отчитане и изпълнение. Младежите ще натрупат опит в управлението на дарителски програми.

Кой може да се включи в Младежката банка?

* Младежи на възраст от 16 до 29 години –  ученици, студенти, работещи, безработни и техните близки и приятели, живеещи или работещи на територията на град Бургас и региона.

* Млади хора,  които имат идеи или са готови  да работят за реализирането на проекти, които ще допринесат за развитието на гражданското общество, здравеопазването, образованието, опазването на околната среда и др.

* Всички онези, които желаят да бъдат доброволци и да даряват времето и усилията си за набирането на ресурси или да  участват в реализацията  на инициативите.

Участието в Младежка банка – Бургас ще позволи на младите и амбициозни хора да се чувстват полезни и значими, да натрупат опит в доброволчеството и филантропията като цяло, да намерят много съмишленици и приятели.

Младежката банка позволява на нейните участници да набират проекти, за чиято реализация след това се търси финансиране. Начините за популяризиране на дейността са най-различни и достъпни за всички млади хора - медии, социални мрежи, постери, брошури, както и лични контакти.

Основна цел на Младежка банка е да подкрепя младите хора да реализират идеите си и да продължат да мечтаят!