Стани доброволец!

Стани доброволец!

Стани доброволец!

Фондация Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас е доброволна и независима организация. Мисията на Фонда е да развива местното дарителство като фактор за развитие и повишаване качеството на живот в общността. Фондът стимулира широкото гражданско участие за решаване на проблеми чрез акумулиране на дарителски средства за конкретни проекти, съдействащи за развитие на местната общност на територията на област Бургас.

Нашите цели са: подпомагане на граждански инициативи, ефективно разпределяне на дарителския ресурс, популяризиране на дарителството, обединение за значими каузи.

За да изпълнява своята мисия и цели, Фондация Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас  се нуждае от подкрепата, отзивчивостта и щедростта на отделни личности и на обществото като цяло.

Ако искаш да станеш част от нашия екип – запиши се като доброволец.

Доброволец на Фондацията може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи на нашата организация. Доброволецът може да работи епизодично или постоянно за организацията, като се мотивира от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или финансови облаги, както и под външен (социален, икономически или политически) натиск.

Ако филантропията и доброволчеството са част от Вашата култура и желаете да

бъдете част от нашия екип – моля, пишете ни на и-мейл адрес: office@pirgosfond.org