Проектите се реализират благодарение на „Дарителски кръг Пиргос - Бургас“, организиран от Фондация „Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас“ с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Развитие на обществените фондации в България“ и с финансовата помощ на фондация „Америка за България“.