Пет важни проекта търсят финансиране чрез Дарителски кръг в Бургас

Пет важни проекта търсят финансиране чрез Дарителски кръг в Бургас

Пет проекта за социална промяна ще участват в тазгодишния Дарителски кръг в Бургас. Събитието ще събере индивидуални и корпоративни дарители, които ще финансират идеите на организациите – участници. Сумата, събрана за всеки проект, се допълва от Фондация „Америка за България“ чрез Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), въвела модела на Дарителския кръг в България.

Тази година Дарителски кръг Бургас се организира от Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас. Той ще се проведе на 12 декември от 18 ч. в зала „Георги Баев“ в Морското казино.

В обявения за прием на проекти срок постъпиха 9 проекта, 1 бе подаден след срока. Съгласно предварително обявените приоритетни цели и критериите на ФРГИ, журито класира за участие в Дарителски кръг пет проекта, а именно:

1. „Развитие на творческото мислене при децата и театралното изкуство в община Несебър на Народно читалище „Месемврия 2015“ – Несебър. Целта на проекта е популяризиране на театралното изкуство чрез работа с деца и младежи, да се осигури и обезпечи необходимата сценография и техническо оборудване за подготовка и представяне на два спектакъла. Стойност на проекта – 6000 лв.
2. „Обучение на бъдещето“ - Училищно настоятелство при ОУ „П.Р.Славейков“ гр.Бургас. Цел: Закупуване на Мултимедиен 65 инча  интерактивен touch дисплей, който да бъде използван в учебния процес, за въвеждане на нови технологии в образованието, стимулиране на креативността. Стойност: 7300 лв.
3. „Дари живот“ – популяризиране на дарителска кампания за Отделение по неонатология на УМБАЛ Бургас и закупуване на апаратура за нуждите на отделението на Фондация  „Институт за здравно образование“. Целта на проекта е създаване на трайни дарителски нагласи за подпомагане дейността на отделението. Стойност: 4900 лв.
4. „Народните будители и аз“ на Ротари Айтос. Целта на проекта е да представи на младите хора имената и дейността на велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на България, както и да предостави   поле за творческа изява  на младите хора, които работейки в екип следва да извършат издирвателска и събирателска дейност . Стойност на проекта: 4790 лв.
5. „Капитаните“ на Бургаска Морска Асоциация. Целта на проекта е популяризиране на морските професии сред учениците от Бургас и региона. Стойност на проекта: 6100 лв.

Как работи Дарителският кръг, можете да научите тук:

http://pirgosfond.org/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3-1180.html