Мисия „Стани дарител”

Мисия „Стани дарител”

Мисия „Стани дарител”

Можете да подпомогнете институционалното развитие на Фондация "Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас" или някоя от Нашите кампании, като приведете съответната сума в лева по сметка:

Сметка на Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас:

ТБ Първа инвестиционна банка АД

Банкова сметка: BG15 FINV 9150 1217 0189 89

Банков код: FINV BGSF