Мисия

Мисия

Фондация Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас е доброволна и независима организация.

 

Мисията на Фонда е да развива местното дарителство като фактор за развитие и повишаване качеството на живот в общността. Фондът стимулира широкото гражданско участие за решаване на проблеми чрез акумулиране на дарителски средства за конкретни проекти, съдействащи за развитие на местната общност на територията на област Бургас.

Ако и Вие имате добри и иновативни идеи за общественозначими проекти или кауза, която заслужава дарителска подкрепа, можете да ни пишете на e-mail: office@pirgosfond.org.

Забележка: Фондация Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас не финансира молби за помощи на болни хора!