Кампании

Кампании

В този раздел ще откриете информация за различни дарителски кампании и благотворителни мероприятия, организирани от "Обществен дарителски фонд Пиргос - Бургас".