За дарителите

За дарителите

Гражданското общество и активното му участие в процесите на промяна на страната  са невъзможни без осъзнатата и осмислена подкрепа на отделни личности, предприемачи и компании с филантропски нагласи, дарителска мотивация или желание за доброволна работа. Развитието на частното дарителство е една от възможностите гражданите, обединени в различни граждански организации да променят към по-добро своя живот, без да зависят от публични средства или международна помощ.