Екип

Екип

   Христо Панайотов – изпълнителен директор

   Магистър Публични финанси от Икономически университет – Варна (2004 г)

   Българско училище за политика „Димитър Паница“, Випуск 2013

   Дългогодишен опит в сферата на финансовото посредничество и капиталовите пазари