Дарителски кръг

Дарителски кръг

Какво е Дарителски кръг?

Дарителският кръг като метод за набиране на средства е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK, www.thefundingnetwork.org.uk), която от 2002 година насам обединява индивидуални дарители за финансиране на проекти за социална промяна. Финансиращата мрежа e борса за индивидуални дарители и организации, търсещи финансиране, както и първият във Великобритания отворен дарителски кръг. Това е общност от дарители, които заедно са успели да съберат над 4 милиона паунда за 10 години и са финансирали над 600 проекта на граждански организации. Местни дарителски групи в Лондон, Бристол, Оксфорд, Девон, Норфолк, Кент, и други градове се присъединяват към този дарителски кръг. Отскоро в Лондон работи и младежка финансираща мрежа към същата организация.

Как работи дарителският кръг?

Членовете на дарителския кръг се събират няколко пъти годишно по време на специално организирани събития за набиране на средства, в рамките на всяко от които се разглеждат 4-5 проекта. Проектите са предварително подбрани от специална комисия, формирана от членове на дарителския кръг. Те се представят от техните изпълнители (организации или неформални групи от гражданското общество) в рамките на 5 минути, след което дарителите имат възможност да задават допълнителни въпроси към всеки проект в рамките на още 5 минути.

Организацията-домакин на събитието осигурява подходяща зала и покани до потенциални дарители. Всяко събитие на дарителския кръг е отворено както за постоянни членове на кръга, така и за нови дарители. След кратко представяне на проектите, дарителите публично обявяват своите дарения за всеки един от тях. Организацията-домакин предварително информира дарителите за целевите суми, които трябва да бъдат набрани за всеки един от проектите, както и за минималната дарителска вноска. Набраните средства постъпват по сметка на организацията-домакин на събитието, която се ангажира във възможно най-кратък срок (до 1 месец след събитието) да ги отпусне като грантове към организациите-изпълнители. Дарителите, участващи в срещите, получават отчет за резултатите от финансираните проекти от сайта на Организацията-домакин.

Дарителските кръгове в България

У нас, моделът „отворен дарителски кръг“ беше пренесен от Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ, www.wcif-bg.org), която през 2012 г. стана лицензиран партньор на TFN, UK (www.thefundingnetwork.org.uk). От май 2012 г. до момента в партньорство с обществените фондации в страната са проведени над 35 срещи на дарителски кръгове в 10 градове на страната, между които София, Русе, Габрово, Ямбол, Стара Загора, Варна и Сливен. Набрани са общо над половин милион лева при минимална дарителска стъпка от 50 лева, с участието на около 1200 индивидуални дарители. С помощта на дарителските кръгове у нас са финансирани над 150 проекта на неправителствени организации и неформални групи от страната.